Кинематография, фотография, дигитани изкуства

Изучават се история на фотографията, кинематография и дигитални изкуства, различни техники за възпроизвеждани и документиране на образ, различни жанрове съвременно изкуство. Организират се годишни изложби и творчески срещи с известни артисти от цял свят. Създават се видео импресии, репортажно и документално кино. Гостувания на сходни артистични общности.