График на обученията

януари – юни 2023

Изобразително изкуство (група А)

събота

10 – 12 часа

Изобразително изкуство (група В)

събота

12 – 14 часа

Изобразително изкуство (група C)

събота

14 – 16 часа

Съвременно изкуство

събота

16 – 18 часа

Фотография и дигитални изкуства

четвъртък

19 – 21 часа

Кинематография

вторник

18 – 19 часа

Ударни инструменти

понеделник

сряда

събота

18 – 20:30 часа

18 – 20:30 часа

10 – 12:30 часа

Кинолектория за всички

вторник

19 часа