Прием

С радост ви съобщаваме, че приемът за предстоящите учебни занятия в школа „Дедал“ е на 23 септември, събота от 9 до 13 часа в художественото ателие на школата, намиращо се на бул. „Съборни“ 24, ет. 7

Обучението се провежда по програма на школа „Дедал“ „Фарът на Дедал свети“ за 2023 година, финансирана от „Едногодишен грант 22“ на Национален фонд „Култура“Със съдействието на „Солвей Соди“ АД, Chaos Bulgaria, Апелативен съд Варна и Община Варна.

Кандидатстване на деца и младежи за обучение в школа Дедал за 2023-2024 година по следните специалности:

Изобразително изкуство:
Представяне на 3 до 5 свободни творби, изпълнени в техника по избор на автора.
От 8 до 10 години – 20 деца;
От 11 до 13 години – 20 деца;
От 14 до 19 години – 20 младежи;
2 часа седмично + практики и наблюдения, седмична кинолектория;
 
Фотография:
Представяне на 3 до 5 свободни творби, изпълнени в техника по избор на автора.
От 14 до 19 години – 12 младежи;
3 часа седмично + практики и наблюдения, седмична кинолектория
 
Кинематография:
Събеседване, и представяне на творби в дигитален вариант по избор или линкове.
От 14 до 19 години – 12 младежи;
3 часа седмично + практики и наблюдения, седмична кинолектория
 
3D моделиране и визуализации на художествени обекти:
Събеседване, и представяне на творби в дигитален вариант по избор или линкове.
От 16 до 19 години – 6 младежи;
3 часа седмично + седмична кинолектория
 
История на изкуството и съвременно изкуство:
Представяне на 3 до 5 свободни творби, изпълнени в техника по избор на автора.
От 14 до 19 години – 12 младежи;
2 часа седмично + седмична кинолектория
 
Ударни инструменти:
Събеседване и споделяне на натрупаните умения.
От 9 до 20 години – 6 деца и 6 младежи;
4 часа седмично + седмична кинолектория
 
Общо за периода на проекта приблизително 90 до 100 деца и младежи, млади творци на свободна практика на възраст от 20 до 28 години. Седмични киновечери със селектирана филмова програма, засягаща проблемите на творци и творчески общности, история на изкуството, съвременно изкуство, връзката между опазването на околната среда и изкуството. Провеждане на наблюдения на природата в трудно достъпна среда, вкл. от кораб и под вода. Провеждане на художествен пленер „Море в ремонт“ в Ахтопол. Няколко джем сешън срещи в интердисциплинарна среда. Три художествени изложби, заснимане и премиери на видеоимпресии и документалистика. Брънч среща – между поколенията за избор на университети и придобиване на познания за кандидатстване в тях.
Подготовка, организация и провеждане на десетото издание на „Международен кинофестивал за късометражно кино Карантината“.
Подготовка, организация и провеждане на третото издание на „Q-jazzfestivalvarna“. Провеждане на осем дневно обучение по съвременно изкуство и Ленд Арт практики в с. Габровци с колегите от артгрупа „Дупини“.
Провеждане на обучение по екология и организиране на акции за опазване на околната среда с ОЦОСУР.
Провеждане на няколко интердисциплинарни срещи с рибарските общности.
Освен обучения и практики има програми за:
– международен културен обмен;
– приемане на доброволчеството като начин на живот;
– опазване на културно историческото ни наследство.
Екипа поема и цялата тежест на организация и отговорност върху морално етичните и естетични критерии на всичко случващо се в школа „Дедал“.
Системното отразяване на събития, творчески срещи и образователни процеси, спазване на законните срокове и изисквания за отчетна дейност.
Както през цялата история на „Дедал“, екипът ще работи изцяло на доброволни начала, без каквото и да е заплащане.
 
16 години „Фарът на Дедал свети“!
Град Варна, 4 септември 2023 година