3D моделиране и визуализации на художествени обекти

Изучават се основни техники при 3D моделирането с полигони – за дигитални и физически репродукции, създаване на артистични и фотореалистични текстури, осветяване, композиции и пост продукция. Създаване на дигитални и скулптурни творби за изложба.