Изобразително изкуство

Изучават се история на изкуството, съвременно изкуство, академична рисунка, основни техники за възпроизвеждане на образ, философия и подход за изграждане на композиционни решения. Организират се самостоятелни и годишни изложби. Създават се движещи се изображения.