Кинематография и фотография

Изучават се история на фотографията и кинематографията, различни техники за възпроизвеждане и документиране на образ, различни жанрове съвременно изкуство. Организират се годишни изложби и творчески срещи с известни артисти от цял свят. Създават се видео импресии, репортажно и документално кино. Гостувания на сходни артистични общности.