Съвременно изкуство

Изучават се история на съвременното изкуство, световни техники и похвати. Организират се наблюдения на природата и пленери с лендарт проекти.